Varování

Strašlivé mutace

Tyto stránky obsahují ŽELVOCEST, anglicky nazývaný TURTLECEST. Želvocest byl internetovou komunitou klasifikován jako radioaktivní materiál, po jehož vystavení se mohou vyskytnout strašlivé mutace jako např. sodomie, impotence nebo posedlost sexem. Proto je v zájmu návštěvníků nutno, aby se nejprve podrobili vstupnímu testu.

Vstupní test